روش پایان نامه نویسی

روش پایان نامه نویسی

  * راهنمای نگارش پروپوزال :

  - برای نگارش از فونت Times New Roman با سایز14 و فاصله خطوط double space استفاده گردد .

  - حاشیه از طرفین cm 5/2 ( یک اینچ )

  - رفرنسها سوپراسکریپ باشد و داخل پرانتز نباشد . شماره رفرنس در متن بصورت بالا نویس و در انتهای هر عبارت یا جمله پس از نقطه ، ویرگول ، نقطه ویرگول آورده شود .

  - در بخش رفرنسها Volume با Number باشد .

  - اسم فامیل نویسنده، حرف اول اسم کوچک. عنوان مقاله. عنوان مجله. سال انتشار ; جلد :صفحه شروع و ختم مقاله نوشته می شود .

  - در مورد نام مجله باید از اختصاراتی استفاده شود که درایندکس مدیکوس برای مجلات استفاده شده است. به عنوان مثل Journal of Endodontics به صورت خلاصه J Endodon نوشته می شود .

  - در صورتیکه نویسندگان مقاله شش نفر و یا کمتر باشند می بایست اسامی تمام نویسندگان ذکر گردد. در صورتی که بیش از شش نفر باشند، اسم دو نفر اول آورده شده و سپس از کلمه et al استفاده می شود .

  1) Stanley M, Pashley D. Ultrastractural study of dental pulp. J Endodon 1995; 18: 245-99.

  * نحوه نگارش منابع زمانیکه از یک کتاب به عنوان منبع استفاده شده است :

 

  - اسم فامیل نویسنده حرف اول اسم کوچک، عنوان کتاب، شماره چاپ، محل انتشار، ناشر، سال انتشار، شماره جلد در صورت وجود، صفحات مورد استفاده نوشته شود .

 

  2)MCDond RE,Avery DR,Dean JA.Dentistry for the child and adolescent.8th ed,St.Louis,Mosby,2004;205-6.

 

  - تمام رفرنسها به زبان انگلیسی باشد و رفرنسهای به زبانی غیر از انگلیسی در کروشه نوشته شود .

  - به عنوان مشاور آماری می توان از مشاوران داخل و یا خارج شهر رفسنجان استفاده نمود .

  - قسمت خلاصه ضرورت اجرای طرح و خلاصه روش اجرا نیاز به رفرنس گذاری ندارد .

  - در صورت استفاده از مواد و وسایل در قسمت روش اجرا باید مشخصات آن ماده یا وسیله با فرمت زیر به نگارش درآید (نام کارخانه یا شرکت سازنده ، شهر ، کشور )

  مثلاً ( آپاداناتک ، تهران ، ایران ) و یا ( Olympus , Tokyo , Japan )

  - تعداد اهداف فرعی باید برابر با تعداد فرضیات یا سئوالات باشد و کلیه متغیرهای مطرح شده در اهداف فرعی در جدول متغیرها آورده شود .

  - کلیه اعداد آمده در متن در صورتیکه در ابتدای جمله می آیند به حروف و در صورتیکه در وسط جمله قرار می گیرند به عدد نوشته شود .

  - کلیه جداول خالی و بدون استفاده باید حذف گردد.

  - عدم نیاز به ارائه سال انجام کار در مروری بر متون ، چرا که سال انتشار در رفرنس آمده است

  - در مروری بر مقالات ابتدای هر خلاصه قراردادن عدد یا خط لازم نیست و هر تحقیق باید در یک پاراگراف بدون ذکر سال نوشته شود .

  - شماره صفحه از صفحه دوم و پایین و وسط هر صفحه درج گردد (شروع از صفحه دو )

  * راهنمای تصویب پروپوزالها :

  - ابتدا عنوان توسط استاد مربوطه به آموزش دانشکده ارائه می گردد و سپس در جلسه شورای پژوهشی دانشکده این عنوان مطرح گردیده و بر اساس اهمیت موضوع راجع به اینکه این موضوع می تواند طرح تحقیقاتی یا پایان نامه باشد تصمیم گرفته می شود سپس پروپوزال مربوطه نوشته شده و در گروه مربوطه تصویب می گردد و پس از امضای نماینده شورای پژوهشی دانشکده در گروه مربوطه پروپوزال جهت مطرح شدن در شورای پژوهشی دانشکده به آموزش دانشکده ارائه می گردد . اگر پروپوزال مربوط به طرح تحقیقاتی باشد پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشکده به شورای دانشگاه ارجاع می گردد و اگر پروپوزال با فرمت پایان نامه باشد (از آنجاکه هیچگونه هزینه ای به آن تعلق نمی گیرد ) نیازی به تصویب شورای دانشگاه ندارد و پس از تصویب در دانشکده قابل اجراست .

  - دانشجویان موظفند که حداقل 12 ماه قبل از دفاع پایان نامه عنوان تصویب شده خود را در آموزش دانشکده ثبت نمایند .

/ 0 نظر / 267 بازدید