# تحلیل_محتوا_با_تاکید_بر_تکنیک_های_خوانایی_سنجی

تحلیل محتوا با تاکیدبرتکنیک های خوانایی سنجی و تعین ضریب درگیری متون

ب. تحلیل‌های کمی مهمترین شیوه‌های کمی تحلیل محتوا عبارتند از: 1. تحلیل ارزشیابی: در این روش هدف این است که با تحلیل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 204 بازدید