برنامه ریزی درسی دوره دبستان فصل 2

اما اگر ما متکی به اطلاعات بر روی ورقه یا دفتر خودمان باشیم در حقیقت ایجاد بی اعتمادی است . و فضا فضای  

محفوظاتی است واز روند یادگیری خارج است چون یادگیری تعمیرات نسبتا پایدار است وباید واین تغییر در خود

انسان ایجاد شود و آنهم به خود متکی بودن است نه ، به در   متکی بودن واین مهم وقتی حاصل می شود که به

خودمان متکی باشیم نه به ورقه که هر زمان بتوانیم در مقام جواب برآییم  ومی شود تعمیرات پایدار

گفته شد در حجم گذشته که تکالیف رشد آن دسته از تکالیفی است که زیر نظر مربی باید انجام شود تا رشد در ابهاد

اخلاقی ، جهانی ، اجتماعی ، روانی و... حاصل شود.

با توجه به این که 4 تکلیف رشد در  جلسه ی قبل از جمله 1 – طرز بسر بردن یادگیری است .

2 – توسعه نظر صحیح درباره خود به عنوان موجود رشد کنند.

3 – یادگیری     که از نظر مونث مذکر باید بداند .

 4 – کسب مهارت خواندن ، نوشتن وحساب کردن را در دوره ی دبستان نائل آید .

4 تکلیف دیگر را هم در این جمله خواهیم داشت.

 پنجمین تکلیف توسعه و رشد قوای درونی (اخلاق)

وقتی محبت از توسعه و رشد می شود آنهم در قوای درونی یعنی خداوند

در وجود ما این قوه را قرار داده است و ما باید آنرا توسعه و رشد دهیم که در بعضی از کشورها تحت عنوان

تعلیمات دینی ودر کشورهای مثل انطباق در قالب اخلاق بیان می شود.

چگونگی پرداختن به این قوه اخلاق در برنامه درسی برنامه و    برنامه ریزان درسی است یعنی بچه ابتدایی باید

از جهت نیاز به جهت در سایه دین سیراب شود.

و ارزش محبت را ابید در سایه ی این حس کند و فرصت به او داده شده تا محبت خودرا ابراز کند.

واما ششمین تکلیف رشد ، رشد استقلال شخصی است که کودک باید یواش روی پای خود بایستد ومستقل شود و

کارهای خود را انجام دهد .

هفتمین تکلیف رشد ، گرایش به گروه های اجتماعی است ، باید این حس ایجاد شود که در برابر کسانی که به ما

خدمت می کنند از آنها تشکر کنیم . مثل پدر مثل مادر که از خواب  خود می گذرد تا ما استراحت کنیم واما اگر

تصور ما بر این باشد که این وظیفه ای است برای پدر و مادر این حس تشکر دیگر در ما احساس نخواهد شد .

به هر حال حس تشکر وقدردانی از محیط خانواده شروع می شود وتا اجتماع و محیط اجتماعی توسعه پیدا می کند

مثلا رفتگر شهداری ، راننده ، معلم سر کلاس ، همسر همسایه و همه آنها یی به نوعی به ما خدمت می کنند شایسته

قدردانی اند وباید ما از رفتار آن ها خوشحال شویم وسپاسگذاری کنیم و حتی نهاد هایی که برای آن ها خدمت ایجاد

می شود دارای احترام اند و باید از آنها قدر دانی شود وهر چه این قدر دانی ها بیشتر شود کارهای خوب بیشتر

خواهد شد اما در عوض اگر بی تفاوت باشیم کارهای خوب تقویت نخواهند شد واستمرار پیدا نخواهد کرد واین جزء

تکلیفی است و این مهم را از برنامه ریزان درسی باید آغاز کنیم وباید به این مهم        ورزند زیرا مهم است و در

فطرت آدمی آمیخته است وبر نامه ریز باید همچنین طرحی را ایجاد کند تا زیر نظر مربی این تکالیف و این مهم از

درون بچه ها بیرون بیاید.

واما استدلال  دوم

برای اینکه در دوره ی ابتدایی ایجاد تمرکز شود باید 5/3 الی 5/4 ساعت منظور گردد. و بگونه ای باشد که 45 در

کلاس بسر میرود و دانش آموز 10 دقیقه استراحت داشته باشد در بیرون از کلاس و مجدد بیایند کلاس اما اینکه بچه

چه میزان می تواند در مدرسه  حوصله کند در کلاس های  رسمی  5/3 تا 5/4 است وطبق جدول

 

ساعت

سال

5/3

اول

35/3

دوم

4

سوم

15/4

چهارم

30/4

پنجم

 

24 ساعت در صورت 6 روز در هفته است و چنان چه از حد 5/3 یا 5/4 فراتر شود از حوصله ی دانش آموز

خارج خواهد بود .

نکته ی اول :  اما اگر کودک در مدرسه بجای 5/3 یا 5/4 8 ساعت در مدرسه باشد یا 6 ساعت بماند نباید به شکل

رسمی و فورمال باشد بلکه خارج از 5/3 و5/4 ساعت باید حرف درس ها ی ذوقی و علاقه مندانه خودش باشد والا

نسبت  به مدرسه بد بین خواهد شد.

نکته ی دوم : بعد از این که ساعت 12 کودک به خانه رفت چه میزان تکلیف در خانه باید انجام دهد .

1 الی 5/1 ساعت می تواند تکلیف انجام دهد یعنی بچه ابتدایی وقتی حدود ساعت های ظهر به خانه آمد غذای مناسب

مورد نظر و بعد از غذا می بایست استراحت کند.

یعنی فعالیتی انجام ندهد و بی تحرک باشد و بعد ازنیم یایک ساعت بعد انجام تکالیف خود را شروع کند وبعد از

5 دقیقه  تکلیف  یک استراحت وبر یک داشته باشد یعنی چیزی بخورد .

استراحت کند به عبارتی انجام تکالیف باید به صورت تدریسی باشد و بعد از تکالیف اوقات فراغت است.

واوقات فراغت یعنی آن چه دوست دارد انجام دهد.

بازی بارفیق ،تلویزیون تماشا کند ، آهنگی بخواند.

وخلاصه آنچه خوشش می آید که درسلامتی جسمی وروانی اومهم است و اکتشافات آدمی در ایام فراغت رخ داده

است چرچیل می گوید:  بهترینفک هایم را در دستشویی برایم حاصل شده است ، اما ایام فراغت باید 2 برابر میزان

تکالیف باشد.

اگر 5/1 ساعت تکالیف داشت 3 ساعت باید دوران فراغتش باشد و8 شب هم کنار خانواده در سر سفره شام حاضر و

بین 8 الی 9 هم با پدر ومادر تعامل کند و 9 الی 10 شب هم به بستر رود بخوابد وساعت 6 صبح هم بیدار شود .

یعنی 8 ساعت خواب کیفی داشته باشد. در  غیر این صورت بچه کسل خواهد شد.

اما اینکه ساعت 6 خواب بیدار شود چه  خاصیتی دارد.

تحقیقات نشان داده است که موجودات زنده از طلوع آفتاب تکالیف خود را آغاز و در ظهر شرعی این فعالیت به اوج

می رسد. واز ساعت 12 حدود 2یا3 ساعت افقی می ماند.ویک نواخت  

وساعت 3 الی 4 تا غروب آفتاب منحنی پائین می آید. وهنگام آفتاب وتاریکی آدم ها استراحت مطلق دارند و کاری را

انجام نمی دهند. واین بهترین علمی است برای بچه ها که زود از خواب بیدار شده صبحانه میل می کنند که تحقیقات

نشان داده است که میل ونوع یادگیری بچه هایی که صبحانه می خورند نسبت به بچه هایی که بدون صبحانه هستند

بیشتر است .وتحرک ومشارکت بیشتری در یادگیری دارند.

 

/ 0 نظر / 220 بازدید