توانایی خواندن برای درک معنی

فصل  دو

توانایی خواندن برای درک معنی:

دراین بخش عنوان خواهد شد که خواندن واقعی شامل چه زمینه های است .

و چگونه خواندن خودرا تنظیم کنیم ؟

خواندن چیست ؟

خواندن واقعی یعنی فهم پیام نویسنده

خواندن  همراه بافهم همان خواندن معنی دار است و هدف از خواندن یا به قصد تفریح است یا  کسب اطلاعات

وقتی به قصد تفریح اقدام به خواندن متنی می کنید برای اینکه چه چیزی را کی وچگونه بخواتید آزادید. واین بدان معنی است که وقتی کتابی را برای سرگرمی می خوانید این کار را به هرشکلی که مایلید می توانید انجام دهید .

خواندن برای کسب اطلاعات :

معمولا مقالات روزنامه ها ومجلات را برای کسب اطلاعات کلی می خوانید در صورتیکه چارچوب داستان فرق می کند

برخلاف داستان مجله و روزنامه برای خواندن کتابچه راهنما نیاز مند به مطالعه بسیار دقیقی هستید .

به هرحال خواندن سریع ، آرام  ، سطحی یا از روی بی علاقگی تعیین می کند که آیا برای تفریح مطالعه می کنید یا به منظور کسب اطلاعات

چند نکته درخصوص مطالعه :

سرعت خواندن :   سرعت خواندن بستگی به نوع محتوای مورد نظر در مطالعه دارد مثلا در ریاضی  پنجاه تا یکصد کلمه سرعت مطالعه است و ممکن است  برای خواندن داستان این سرعت به هزار کلمه در دقیقه خواهد بود واین امر درحالی است که برای خواندن کتاب های علمی مناسب نمی باشد.

یافتن اندیشه اصلی در یک پاراگراف :  منظور همان مفهوم مورد نظر نویسنده است .

اندیشه های اشاره ای یا بیان نشده :  درواقع اندیشه اصلی اگر چه بیان نشده ولی به صورت اشاره ای بیان گردیده است

اندیشه اصلی مطالب طولانی :   بسیاری از مطالب طولانی تر از یک پاراگراف است . ودر صورت شناخت ساختار پاراگراف می توان آنرا طولانی تر از یک مقاله ، فصل و حتی کتاب تعمیم داد . اندیشه اصلی در یک مطلب خواندنی طولانی موضوع یا جمله موضوعی گفته می شود .

حمایت کردن از اطلاعات :   حمایت از اطلاعات شامل تجربه نویسنده و اطلاعاتی شامل دلایل ، مثال ها ، حقایق ، آمار و تعاریف و شواهد از اندیشه اصلی حمایت می کند .

مرتبط کننده های مهم :  کلمه هایی هستند که یک اندیشه را به اندیشه های دیگر ربط می دهند .در حقیقت همان روابط بین اندیشه ها هستند .

الگو های برای نشان دادن سازمان کار نویسنده: هنگامی که از چند نوع مرتبط کننده در یک پاراگراف استفاده می شود به آن الگوی سازمان یافته می گویند و زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نویسنده می خواهد مطلبی را دو باره تکرار کند .ودر جهت ارتقاع درک مطلب به معنا قوت می بخشد . واین الگو ها عبارتند از :

الگوی فهرست کردن : هنگامی مطرح می شود که نویسنده از مرتبط کننده های زیادی استفاده می کند ( اولین ، دومین ، هم چنین ،‌مجموع و .... ) این اقدام را نویسنده با هدف فهرست کردن اطلاعان انتخابی خود انجام می دهد .

الگوی تنظیمی زمان :  زمانی بکار می رود که نویسنده بخواهد به منظور توصیف کردن زمان یک واقعه مراحل یا گام های قایل شود . (اولا ، ثانیا ، بعدا ،نهایتا و غیره )

الکوی مقایسه ای مقابله ای : در این الگو نویسنده قصد مقایسه (شباهت ، مانند ) و یا مقابله (برخلاف از طرفی دیگر ، اما) داشته باشد .

الگوهای دلیل و تاثیر : ْ نویسنده می خواهد از مرتبط کننده های دلیل و تاثیر (مانند زیرا ، درنتیجه و مانندآن ) استفاده کند . تا نشان دهد چگونه  وقایع منجر به هم می شوند .

الگوهای تعریف – مثال : نویسنده قصد تعریف کلمه و به وسیله مثال آنرا روشن تر بیان می کند

عناصر کمک دیداری :

کتاب های علمی دانشگاه و بسیاری از مجلات و روزنا مه ها ، اغلب نه تنها حاوی اطلاعات چاپ شده هستند بلکه از عناصر کمک دیداری مانند نمودارها ، جدول ها و تصاویر نیز استفاده می کنند . و در حقیقت عناصر کمک دیداری به منظور خلاصه کردن اطلاعات ، مقایسه اندیشه ها و مطالب مرتبط و درنهایت حمایت از متن اصلی بکار می روند . از جمله عناصر کمک دیداری خواندن نمودار ، خواندن جدول ، خواندن شکل ، فلوچارت  و مشاهده عکس ها و تصاویر است .

خواندن نمودار : نمودارها از جمله عناصر کمکی دیداری اند که مقایسه ها و مقابله های موجود بین دو یا چند موضوع را نشان می دهد و معمولا از سه نوع نمودار در کتاب ها استفاده می شود .

الف - نمودار های خطی :این نمودارها  به صورت افقی و عمودی کشیده می شوند و قصد تغییرات رادر طول زمان نشان می دهد

ب - نمودار ستونی : این نمودار برای مقایسه بین اندازه ها و کیفیت ها  مورد استفاده قرار می گیرد.

ج - نمودار دایره ای :  این نمودار هر بخش آن به درصدی اختصاص دارد  

خواندن جدول ها :  جدول ها فهرستی از درصد ها ، واقعیت ها ، اعداد یا دیگر اطلاعات مرتبط هستند . که  به صورت ردیفی یا ستونی رسم می شوند . واجازه می دهند اطلاعات را با هم به راحتی مقایسه کنید . وبرای فهمیدن یک جدول بهتر است اطلاعات پیرامون را مطا لعه کنید .

خواندن شکل  : شامل ترسیمات یا توضیحات مورد استفاده برای ارائه فرایند ها ، اندیشه ها ، عملکردها  یا بخش های مختلف یک شی یا بدن  است .

فلوچارت : سلسله مراتب انجام کار را گام به گام ترسیم می کند .

مشاهده عکس ها و تصاویر: هدف آن فهمیدن هر چه بیشتر مطالب است .

/ 0 نظر / 56 بازدید