راهبرد های یادگیری (فصل چهار

 

فصل چهارم

توانایی کلمات

هر موضوع و هر رشته ای از فرهنگ لغات خاص خودش برخوردار است .

نحوه استفاده کردن از فرهنگ لغات : سیاهپوست معروف امریکایی مالکوم ایکس ارزش استفاده از لغات را کشف کرد . و از فرهنگ لغات به منظور بهبود توانایی خواندن ونوشتن استفاده کرد.

یافتن تعاریف : هرموضوعی که مطالعه می کنیدحتما به اصطلاحات جدید ی مواجه می شوید .

و این درصورتی است که در انجام کارهای علمی نباید حدس زد بلکه باید به جستجو پرداخت  .

بررسی کردن فرهنگ لغات

هنگامی که قصد خرید یک فرهنگ لغات تازه ای دارید باید آنرا بررسی کنید و ضمن تخصصی بودن همراه با مقالات ، تصاویر ،ضمیمه ها و کلمات مترادف و متضاد وغیره بدان توجه کنید .

راهنمایی مفهوم : برخی از کلمات چندین معنی دارند که اغلب با هم متفاوتند و دانستن آن مهم است به سبب اینکه قادر باشید کلمه را درمفهوم درست آن دریافته و بکار ببرید .

یادگیری اصطلاحات واژگانی:  حال همان گونه که با اصطلاحات جدید درکتاب و درس خود مواجه میشوید . باید با خطی بر دور یا زیر آنها ویا رنگی کردن آن اصطلاح را مشخص کنید .

سپس جهت سازماندهی و مطالعه هر اصطلاح جدید یکی از سه روش پیشنهادی زیر را انتخاب کنید .

اول : از فلاش کارت در ابعاد     3.5  استفاده کنید .

دوم : فهرست اصطلاحات را درحاشیه دفترچه خود بنویسید.

سوم : فرهنگ لغات تخصصی برای خود به وجود آورید.

 

/ 0 نظر / 44 بازدید