محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
اهداف آموزش و پرورش تطبیقی نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩٢/۳/٤

اهداف آموزش و پرورش تطبیقی

چکیده

در این نوشته  بعد از اشاره اجمالی به اهمیت بحث تطبیق و تعریف آموزش و پرورش تطبیقی به هشت گزاره از مهمترین اهداف آموزش و پرورش تطبیقی  اشاره گردیده است که برخی از آنها عبارتند از  کشف حقایق و مسائل آموزشی کشور پژوهشگر،  واقع نگری در نظام آموزشی،  صلح جهانی، در اخیر به سه ملاحظه در نتیجه گیری اشاره شده است. یکی از ملاحظات این است که در مقایسه می بایستی شرایط فرهنگی  و ارزشی هر کشوری مد نظر قرار گیرد.

 

مقدمه

نظام های آموزشی به دنبال تربیت نیروی انسانی است، تربیت انسانی دارای مفهوم گسترده و در بردارنده ابعاد گوناگون می­باشد.نظام آموزش و پرورش رسمی هر کشوری بخش قابل ملاحظه از آموزش و پرورش نیروی های انسانی را به عهده دارد. آموزش و پرورش تطبیقی (Comparative Education) به شناسایی، تحلیل و مقایسه شباهت­ها و تفاوت­های پدیده های تربیتی در داخل یک نظام آموزشی و یا بین نظام­های آموزش و پرورش کشورهای مختلف جهان با توجه به عوامل اجتماعی،  مذهبی، اقتصادی، سیاسی مؤثر در تشکل و پیدایش آنها می­پردازد(آقایی،1387، ص27) توجیه هر رفتاری نیازمند به تبیین اهداف آن است می­توان در پاسخ به این سوال که چرا به رشته آموزش و پرورش تطبیقی پرداخته می­شود از اهداف آن صحبت کرد. این نوشتار برای پاسخ به این سوال اساسی آموزش وپرورش تدوین شده است که چرا  آموزش وپرورش تطبیقی پرداخته می­شود؟


واژگان کلیدی:تطبیق، آموزش و پرورش تطبیقی،  اهداف

روش

روش تحقیق کتابخانه ای وبا توجه به اسناد و مدارک می­شود که از منابع مکتوب و با استفاده از تحقیقات که دیگران که به ثبت رسیده است می­باشد.

مراد از تطبیق و مقایسه عبارت است از تجزیه و تحلیل مشابهت­ها،  نکات مشترک و نیز تفاوت­های موجود بین سیستم­های مختلف تربیتی که در زمینه سازمانی،  تشکیلاتی، نحوه مدیریت آموزشی،  برنامه  و روش­های تربیتی و هم چنین ارزشیابی­های آموزشی درمراحل مختلف تعلیم و تربیت به عمل می­آید(الماسی،1382، ص12).

منظور از  اهداف دستاوردها، نقاط و قوت ضعف، و اصول مشترکی است که پژوهشگر با استفاده از مقایسه و تطبیق نظام های آموزشی رسمی کشورها  به دست می­آورد  تا بتواند نظام های گوناگون آموزشی را شناخته، و برای بهبود  نظام آموزشی خود پیشنهادات و راهکارهای علمی را ارائه دهد.

 اهداف آموزش و پرورش تطبیقی

هر محققی که به دنبال مقایسه و تطبیق است اهداف گوناگونی شخصی، و عمومی داشته باشد که در اینجا برخی از اهداف مهم عمومی را به صورت مختصر ارائه می­شود

1.     کشف حقایق و مسائل تربیتی کشور خویش از طریق تحلیل و شناخت مسائل نظام­های آموزشی کشورهای دیگر(آقایی،1384، ص 26). برخی از حقایقی که قابل کشف اند عبارتند از:

الف) پیداکردن بینش باز نسبت به ضعف و قوت آموزش و پرورش کشور خویش.

 تحلیل و شناخت جنبه های مختلف نظام­های آموزشی کشورهای جهان می­تواند برنامه ریزان آموزشی، مدیران مؤسسات تربیتی و مربیان را در حل و فصل مسائل آموزشی یاری دهد و بصیرت و افق دید آنان را نسبت به نقاط قوت و ضعف نظام تربیتی خویش وسعت بخشد.

ب) پیداکردن قدرت توصیف، تحلیل و نقد نظام آموزشی کشور

نگاهی دقیق بر طرز عمل مراکز تعلیم و تربیت کشورهای دیگر زمینه­ی انتقاد و حل مسائل نظام آموزشی و پرورش خویش را فراهم می­سازد و اداره کنندگان چنین نظامی را در کشف حقایق تربیتی و تحلیل اشتباهات آموزشی و اتخاذ تدابیری در جهت رفع به موقع مشکلات یاری می­دهد.

ج) تغییر و اصلاح نظام آموزشی کشور

2.     آگاهی از تغییرات و اصلاحاتی که در نظام­های آموزشی کشورهای دیگر جهان که در نتیجه تغییر در سیاست کلی آنان و یا بر اثر رویدادهای فرهنگی، اقتصادی و فنی رخ داده است می­تواند ضریب اشتباهات برنامه ریزان و مجریان طرحهای آموزشی را در تدوین و تنظیم طرحها رده بندی مسائل، تعیین اولویتهای اجرایی و اعمال روش­های علمی در اداره امور آموزشی کاهش دهد(همان ص 20) مطالعات مقایسه ای به تدوین نظریه های عمومی با شمول جهانی منجر می­شود و برای اصلاح نظام­های ملی سودمند خواهد بود(الماسی،1382، ص 20).

3.     ارزیابی مبتنی بر وافعیت نگری

مهمتر اثر واقعیت نگری در تحلیل نظام آموزشی کشور خویش به پرهیز از خودشیفتگی فرهنگی می انجامد که ممکن است از قوم­گرایی، ایدئولوژی و تمایلات ناسیونالیستی افراطی منبعث باشد (الماسی،1382 ص 26) و یا ممکن است به اثر توجه نداشتن به گسترده علم و فرهنگ جهانی باشد.

4.     برنامه ریزی.

امروزه صاحب­نظران تعلیم و تربیت براین باورند که برنامه­ریزی و اصلاحات آموزشی باید با توجه به آخرین روش­های آموزشی و فنی و پیشرفت­های علمی جهان و با دیدی وسیع و بینشی ژرف انجام گیرد تا بتواند نیازمندیهای جامعه را در سطح کشور و جهان به نحو احسن تأمین نماید. بنا به گفته فیلیپ جونز، یکی از محققان تعلیم و تربیت مقایسه ای «مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش و پرورش با بهره گیری از اطلاعات و تجارب کسب شده در جوامع دیگر به برنامه ریزان و طراحان برنامه های آموزشی این امکان را می­دهد تا به گام­های سنجیده و با آگاهی از تدابیری که دیگران در جهت حل و فصل امور آموزش و پرورش خویش داشته اند، نسبت به تدون طرح­های منطقی و سنجیده به منظور پیشرفت و توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش اقدام نمایند» و از انجایی که بین آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی و اجتمعی کشور رابطه منطقی و مداوم وجود دارد می­توان ادعا نمود که مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش زیر بنای هر گونه برنامه ریزی جامع و دراز مدت نیز محسوب می­شود( آقایی، 1384، ص 28)

5.     برقراری و توسعه روابط فرهنگی بین کشورهای مختلف جهان در جهت وحدت و ایجاد صلح و دوستی و تفاهم بین انسان­ها.

6.     معرفی نو آوری­های آموزشی

7.     شناخت مسائل جهانی آموزش و پرورش.

برایان هومز می­گوید: می­توان برای آموزش و پرورش هدف های زیر را بر شمرد:

1.     آموزش و پرورش تطبیقی باید به کسب دانستنیهای فراوان تری در جریان تعلیم و تربیت بینجامد.

2.     این دانش باید علاقه و اطلاعات در باره روش­های تربیتی خاص را افزایش دهد و بتواند توضیح دهد که آنها چرا چنین هستند؟

3.     اصلاحات و تجدید نظرها باید پیشرفت برنامه ریزی مخصوص را در نظام­های آموزش مدارس آسان کند.

4.     باید گرایش­های مطلوب بین المللی را در میان آنان که این رشته را مطالعه می­کنند افزایش دهد.

5.     یادگیری، اندوختن معلوماتی از تجارب دیگران و به کاربردن آن معلومات و دست آوردها در فهم بهتر سیستم تعلیم و تربیت جامعه و بهبود بخشیدن آن می­باشد(الماسی،1382،ص25)

نتیجه

آنچه که به در نتیجه می توان گفت علاوه بر اینکه ما به هدف یاد شده خواهیم رسید می­بایستی برخی از ملاحظات را هم مد نظر قرار دهیم

اولا باید زمینه های مختلف کشورهای مورد مقایسه، مد نظر قرار گیرد درست است که می­توان از شکست­ها یا پیروزی­های دیگران تجربه  آموخت ولی  بدون مطالعه­ی ویژگی ها و خصوصیات کشورها  و شرایط ویژه هر کشوری نمی­توان آن را به کار بست.

ثانیا تفاوت های فرهنگی، معیارهای ارزشی، دینی، انسانی، و جهانی  و نیز فرهنگ ملی و گذشته تاریخی  در اخذ و پذیرش تجارب دیگران مورد نظر باشد،  به عبارت دیگر باید یافته های آموزش وپرورش تطبیقی بومی سازی شود.

نکته سوم که در نظر گرفت این است که  آموزش و پرورش کشورهای که به جنبه های شناختی، عاطفی و مهارتی به صورت توأم توجه شده است بیشترین بازدهی را در بخش های مختلف به دست آورده اند که نمونه بارز آن کشور ژاپن است.

فهرست منابع

1.     الماسی علی محمد،آموزش و پرورش تطبیقی، تهران: رشد، 1382

2.     آقازاده احمد، آموزش و پرورش تطبیقی، تهران: سمت، 1384، چاپ پنجم.

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب