محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
راهبرد های یادگیری (فصل سه ) نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/۱٢

فصل سه

توانایی مطالعه :

ابتدا کتاب را بررسی کنید ، برای این کار لازم است با بخش ها وکل کتاب آشنا شوید

بررسی کتاب درسی : قبل از مطالعه جدی ابتدا هریک از فصل های کتاب را مرور کنید واین بدان معنی است که باکتاب آشنا شوید وبرای این مننظور موارد ذیل رامورد توجه قرار دهید .

عنوان ، تاریخ انتشار ، ویراستاری ، نام مولف ، مقدمه ، فهرست مطالب ، نمایه ، پیوستار ، فرهنگ لغت ، کلید پاسخ ها و اطلاعات اضافه شامل نمودارها و فهرست

 )  این روش شیوه ای است که در مطالعه یک متن نقش موثری دارد .Study-readمطالعه یک فصل از کتاب ( به روش این روش درحقیقت روش فرایند خواندن و بررسی فصل های کتاب درسی است وسه بخش را در برمی گیرد .


 

توانایی مطالعه :

ابتدا کتاب را بررسی کنید ، برای این کار لازم است با بخش ها وکل کتاب آشنا شوید

بررسی کتاب درسی : قبل از مطالعه جدی ابتدا هریک از فصل های کتاب را مرور کنید واین بدان معنی است که باکتاب آشنا شوید وبرای این مننظور موارد ذیل رامورد توجه قرار دهید .

عنوان ، تاریخ انتشار ، ویراستاری ، نام مولف ، مقدمه ، فهرست مطالب ، نمایه ، پیوستار ، فرهنگ لغت ، کلید پاسخ ها و اطلاعات اضافه شامل نمودارها و فهرست

 )  این روش شیوه ای است که در مطالعه یک متن نقش موثری دارد .Study-readمطالعه یک فصل از کتاب ( به روش این روش درحقیقت روش فرایند خواندن و بررسی فصل های کتاب درسی است وسه بخش را در برمی گیرد .

الف مرور مقدماتی         ب خواندن و علامت زدن           ج مرور به وسیله از حفظ خواندن

الف – مرور مقدماتی :  همانطوری که شما همه کتاب درسی خود را مرور کلی ویا بررسی کردید اکنون یکی از فصلها را مورد زمینه یابی دقیق قرار خواهید داد . و برای این منظور ابتدا عنوان فصل بعد اهداف آغاز شده آن و خیلی سریع سر فصل های آن رامطالعه کنید . و در نهایت نیز نقشه ها چارت ها ، نمودارها ، شکل ها و تصاویر را بررسی کنید .

ب – خواندن و علامت زدن  :  ابتدا باید تمام پاراگراف یا قسمت مورد نظر را پیش از علامت زدن مطالعه کنید

سپس برای هر پاراگراف سوال یا سوال هایی دقیقی راطرح و در حاشیه کتاب بنویسید و پاسخ را با خط کشیدن زیر جمله و یا کلمه علامت بزنید .

ج – مرورکردن به وسیله از حفظ گفتن :  زمانی که مطالعه فصل به پایان رسید این آمادگی حاصل خواهد شد تا بو سیله انتقال اطلاعات به حافظه بلند مدت فرایند یادگیری خودرا تکمیل کنید .

به منظور تکمیل این مرحله به آغاز فصل برگردید متن را با تکه ای کاغذ بپوشانید . و سوال ها را مرور کنید و سپس پاسخ های آن را باصدای بلند وکلمات خود بیان نمایید .

روش جایگزین : استفاده کردن از خلاصه نویسی :

چنانچه مجله ای یا کتابی را به امانت بگیرید نمی توان دیگر روی آن علامت زد ولی با این حال با استفاده از روش

 به جای علامت زدن بروی کتاب می توان از برگه خلاصه نویسی برای یادداشت برداری استفاده کرد. Study-read 

نکته :

نمونه های  از موارد ی  که در مطالعه کتاب های ادبیات ، علوم انسانی ، ریاضیات ، و علوم بایستی مورد توجه قرار گیرد مطالعه آثار ادبی : وقتی در دانشکده متون مختلف مانند شعر ، داستان ، ونمایشنامه ها را مطالعه می کنید . به عنوان لذت و تفریح نیست بلکه به عنوان یک تکلیف درسی است .

خواندن داستان های بلند ، کوتاه و نمایشنامه :  در صورت مطالعه داستان های بلند ، کوتاه یا نمایشنامه شما قادر نخواهید بود از روش مرور مقدماتی استفاده کنید .و لذا مقدمه داستان یا اطلاعات مر بوط به نویسنده را به عنوان بخشی از مرورمقدماتی مطالعه کنید .اگر در پایان داستان سوال های مطرح شده است آنرا مطالعه کنید قبل از اینکه به مطالعه اصل موضوع بپردازید . به دنبال نیز می توانید از روش خواندن وعلامت زدن باهدف انجام تکلیف استفاده کنید .

موضوع مورد نظر را درکلاس مورد بحث قرار دهید وهمانطور که داستان را مطالعه می کنید سوال های را در زمینه این که چه اتفاقی افتاده چراشخصیت اصلی داستان حرف یا عملی را ارایه کرده مطرح کنید .

شعر خوانی : از آنجائیکه شکل و ترکیب شعر با سایر موارد ادبی فرق می کند شما باید روی خواندن بلند ، جمله به جمله و نشانه گذاری های شعر تاکید کنید .و در باره ی معنای آن بیاندیشید .

خواندن علوم انسانی :در این شیوه مطالعه و علامت زدن شما وابسته خواهد بود به اهدافی که تعیین شده است و بایستی به دقت یادداشت برداری کنید و چنانچه کتاب متعلق به کتابخانه است از برگه خلاصه نویسی استفاده کنید.

خواندن ریاضیات :  ریاضیات تا حد زیادی تخمین زدنی است وشکلی از حل مسئله محسوب می شود .

وقتی استاد مسئله ای را حل می کند توضیحات او به روشن شدن ابهاماتی که شما درهنگام مرور مقدماتی داشتید کمک می کند به هرحال شما در مرور مقدماتی هر بخشی را به سرعت مطالعه کرده اید و اکنون آمادگی دارید هریک را بطور عمیق بخوانید و علامت بزنید و زمانی که مرحله دوم را اجرا می کنید آماده باشید هر بخش را چندین بار مطالعه وعلامت بزنید و روی زمینه تشریحی اطلاعات تمرکز کنید و ضمن سوال های در زمینه تعاریف اصطلاحات ، معنا ی مفاهیم واصول بر روی متن کتاب و یا روی برگه خلاصه نویسی انجام شود.

هنگام حل مسئله نیز مراحل چهارگانه می تواند به شما کمک کند .

مرحله اول : خواندن    مرحله دوم سازمان دادن     مرحله سوم مدل( سرمشق )      مرحله چهارم حل مسئله

مطالعه علوم :  خواندن تکالیف علوم بسیار شبیه به متون ریاضی است . زیرا هر دو به مهارت های دقیق حل مسئله و خواندن تحلیلی نیاز است .

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب