محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
راهبردهای یادگیری نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۱/٧

فصل ا

ازانجائیکه یادا شت برداری یکی از مهمترین توانائی های مورد نیاز یک دانشجو است شاید این سوال مطرح شود :

چراباید یاداشت برداری کنیم ؟   

چگونه می توان یادداشت برداری مناسبی داشت ؟


 

ازانجائیکه یادا شت برداری یکی از مهمترین توانائی های مورد نیاز یک دانشجو است شاید این سوال مطرح شود :

چراباید یاداشت برداری کنیم ؟   

چگونه می توان یادداشت برداری مناسبی داشت ؟

شاید اتفاق افتاده باشد که قصد بیان جوکی را برای دیگران دارید درحالیکه قادر به یادآوری اصل مطلب نیستید .

نگران نباشید این نوع فراموشی از جمله ویژگی های انسان است .

این نوع ویژگیرا رابینگهوس روانشناس بوسیله تحقیق در باره ی ذهن انسان و توانایی یاد آوردن اطلاعات جدید در نمودار منحنی فراموشی ابینگهوس اینگونه توصیف می کند .

دربیست دقیقه اول تقریبا چهل درصد آنچه شنیده اید را فراموش می کنید .

دربیست وچهار ساعت شما تقریبا هفت در صد را از خاطر می برید ن

با این وصف موضوعات به سادگی فراموش می شوند  و برای جلو گیری از فراموش شدن مطالب باید شنود قوی داشته باشید بدانید بهترین  فعالیت  شنونده قوی ، یاداشت برداری  مناسب است ، یاداشت برداری موثر وخواندن کتاب های راهنما دو عامل مهم درکسب اطلاعات دردانشگاه محسوب می شود .

برای اینکه یادداشت برداری  مناسب داشته باشیم می بایست :

یادداشت برداری قبل از کلاس آغازمی شود .

 استفاده کنید. GREADYازبهترین روش یادداشت بردار

ترکیبی است از مخفف اولین کلمات که این روش را تشکیل می دهد ودرواقع حروف  این کلمه شاملGREADY

 درپنج مرحله با عنوان فرایند یادداشت برداری به روش زیر انجام می شود .t. a .e.r.g  

               کسب آمادگیgetrady

         نوشتنwrite

    ستاری     ویراedite             

     سوال کردنAsk question

      آزمون خودTest yourself

مرحله اول :

کسب آمادگی :

ابتدا قبل از ورود به کلاس باید ذهن خود را آماده کنید ، و شامل سه مرحله است .

الف ـ کتاب درسی را مطالعه و تکالیف آن را انجام دهید.

ب – دفترچه خود و موضوعات گذشته را مرور کنید .

ج – تهیه لوازم مورد نیاز مثل برگه خلاصه نویسی ، کلاسور ، قلم ، کتاب ، ماشین حساب و ......

مرحله دوم :

نوشتن

ضمن توجه به استاد وگوش دادن با دقت آنچه را می گوید استاد بفهمد و به راهنمای های استاد توجه دقیقی نشان دهد

این راهنما ها را م یتوان با یک کلمه ثبت کرد

نمونه های از اشاره ها و راهنما ها

-دراین زمینه پنج مرحله وجود دارد  اول ، دوم ، سوم و ......

-این مهم است ، عامل مهم ، دلیل اولیه ، بیشتر ، اغلب

-بعد ، سپس ، قبل از ، بعد از

-زیرا ، اززمانی که ،

- به عبارت دیگر ، به هرحال ، ولی ، هرگز ، هنوز

- به عنوان مثال  ، مثلا

- بندرت ، گاهی اوقات ،این یک استثناست

یادداشت برداری درحاشیه برگه با ایجاد ستون و نوشتن خلاصه درس به روش زیر

-لغات، اصطلاحات وتعریف ها را می توان نوشت

-نوشتن مثال ها که استاد مطرح می کند

- نوشتن وپرسیدن سوال از مطالبی  واضح نبوده اند

نکته :

ضبط صدای استاد به منزله یادداشت برداری نیست ، فقط به عنوان پشتیبان و مکمل در امر یادداشت بردار ی است

مرحله سوم :

نیاز است یادداشت ها را مطالعه وازنوشتن مطالب دقیق ، قابل فهم مطمئن شد

درصورت جا انداختن کلمه ای مختلف یاجمله ای آنرا کامل کنید .و شاید هم مطالب را با هم کلاس ها مقایسه کنید

هدف اصلی این است که مطالب قابل استفاده و خواندنی شوند .

مرحله چهارم

پرسیدن سوال

درپایان یادداشت برداری در هر جلسه با عنوان چندین سوال از موضوع طرح شده با توجه به هرم کیفیت سوال مطرح شود به قسمی که نکات مهم درس را شامل شود .

باتوجه به هرم کیفیت سوال :

سوال های خلاقانه با کلمات – چه می شد اگر آغاز می شوند

سوال های تفکر انتقادی باکلمات –چرا ، چگونه ، توضیح دهید ، بحث کنید ، مقایسه کنید ، علل ونتایج آن را بگوییدآغاز میشود.

سوال های دقیق با کلمات – چه، چه کسی، کی،کجا،چقدر،نام ،تعریف آغاز میشود.

سوال های سطح پایین وغیر قابل استفاده هم با کلمات –آیا، می توانید آغاز می شود.

مرحله پنجم :

آزمون از خود

این مرحله بعد از اینکه سوال ها مطرح ونوشته شد اجرا می شود .

و موجب ارسال اطلاعات به حافظه بلند مدت را فراهم می آورد

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب