محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۳/٧/٤

همانطور که استحضار دارید  جلسات حلقه صالحین در حقیقت یک گفتگوی چند گانه است بین اعضا به قول معلمین یک بحث گروهی است شاید سهم مربی در این روش کمتر از اعضا باشد و تنها نقش راهنما و هدایتگر بحث خواهد بود  و به چند طریق هم میشود اجرایش کرد

روش بارش مغزی – روش استقرایی – روش حل مسئله  - روش بحث گروهی -  که ما قصد داریم به روش  بحث گروهی  به موضوعات بپردازیم .

انشا الله  در هر جلسه  موضوعی را   طرح می کنیم  و   به روش بحث گروهی با مشارکت و همکاری شما  موضوع را ادامه خواهیم داد .

اجازه بدید در این زمان کوتاه به شکل مختصر نمونه ای را با موضوع دعا مطرح کنیم .


گوش به دعاى مادر

در آن شب , همه اش به کلمات مادرش - که در گوشه اى از اطاق رو به طرف قبله کرده بود - گوش مى داد . رکوع و سجود و قیام و قعود مادر را در آن شب , که شب جمعه بود , تحت نظر داشت . با اینکه هنوز کودک بود , مراقب بود ببیند مادرش که این همه درباره مردان و زنان مسلمان دعاى خیر مى کند , و یک یک را نام مى برد و از خداى بزرگ براى هر یک از آنها سعادت و رحمت و خیر و برکت مى خواهد , براى شخص خود از خداوند چه چیزى مسألت مى کند ؟ .

شب صبح شد و به عبادت و دعا درباره دیگران گذشت . و امام حسن , حتى یک کلمه نشنید که مادرش براى خود دعا کند . صبح به مادر گفت مادر جان ! چرا من هر چه گوش کردم , تو درباره دیگران دعاى خیر کردى و درباره خودت یک کلمه دعا نکردى ؟  

مادر مهربان جواب داد : (( پسر عزیزم ! اول همسایه , بعد خانه خود ))

اهمیت و ارزش دعا آنقدر اهمیت داره که آیه قرآن در سوره

الا بذکر الله تطمئن القلوب   هان که دل ها با نام خدا آرام گیرد

دعا آدابی دارد و در بستر اول دعا حمد و ستایش است در نماز سوره حمد  به نام ستایش و ارزش فاتحه الکتاب و ارزشی  این سوره همان بس که پیامبر می فرماید اگر هفت بار بر مرده ه ای قرائت شود و زنده شود عجیب نخواهد بود  این سوره با ستایش آغاز می شود  الحمد و لله  رب العالمین و در خاتمه هم به دعا اهدنا صرط المستقیم


در متن آغازین گلستان سعدی است که :

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قرب است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذاتس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.
از دست و زبان که برآید                کز عهده شکرش به درآید
اعملوا آل داوود شکرا" و قلیل من عبادی الشکور
بنده همان به که ز تقصیر خویش          عذر به درگاه خدا آورد
ورنه سزاوار خداوندیش                           کس نتواند که بجا آوردجواب شکر و سپاس معرفتی است و اگر معرفت نباشد زبان کافی نیست سپاس معرفت است شناخت است وقتی که شما بشناسی نعمت را و بدانی که این نعمت است و از یک منبع لایتناهی می رسد همان شناختن خودش شکر است و آنوقت  در عمل هم شکر می کند اما اگر نشناسی چه شکری است نشناختن که شکر ندارد یا اگر هم بگوید لغلغه زبان است،شکر شناخت است
عارف بیدار دل که آوازۀ عارف زاهدی را شنید و خدمت او رسید و گفت نشانه قرب چیست؟ چون شکر را نشانه قرب می دانست و اینجا یک ارتباطی بین شکر و قرب می دانست گفت اگر خدا چیزی بدهد شکر می کنیم و اگر ندهد صبر می کنیم

گفت که این اصلا" در ساحت بندگی نیست گفت پس نشان بندگی چیست؟ گفت اگر بدهد می بخشیم و اگر ندهد شکر می کنیم
این دیگر شکر خیلی بالاست و این هم معرفت است البته معرفت به اینکه من چیزی ندارم و هرچه هست از اوست و خود نیستم و اصلا" خود من از اوست و خود نیستم و اصلا" خود من از اوست و اگر به اینجا برسد اگر ندهد و یا احساس کند که حالا چیزی ندارد باز هم شکر می کند هستی که دارد برای خود شکر کردن هم باید شکر کرد شکر غیرمتناهی است من از این بابت که می توانم شکر کنم خودش شکر کردن دارد باز این شکر کردن هم شکر دارد و باید غیرمتناهی شکر کرد.هرنفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات است پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و برهر نعمتی شکری واجب است چقدر قدرت بیان شیخ ازل است ما نفس را یک نفس می دانیم و بقای حیات دنیوی ما به نفس است و به همین نفس ما زنده ایم و آنوقت این نفس هم خرجی ندارد و این هواست که در عالم است و سعدی نفس را که یک امر بدنی است و در واقع فیزیولوژیکی است که انسان به طبع دارد نفس می کشد و به حسب طبیعت هر موجود زنده ای دارد تنفس می کند،تجزیه می کند نفس را و این نفس یک هوایی است که از ریه خارج می شود و یک هوایی تازه ای است که از ریه خارج می شود اکسیژن را وارد می کند و گاز کربنیک را خارج می کند یک عمل است با یک تنفس که یک عمل واحد است دوتا خصلت شیخ در آن می بیند چون فرومی رود ممد حیات است امتداد حیات من برای این است که هوا وارد ریه من می شود و اگر اکسیژن به ریه من نمی رسید امتداد حیات نداشتم. ممد حیات یعنی حیات من بقا پیدا می کند و حیات من ادامه پیدا می کند اگر اکسیژن به ریه من وارد نمی شد ادامه نداشت حیات من و چون برمی آید مفرح ذات و چون همان گازکربنیک خارج می شود مفرح است پس در یک نفس کشیدن دوتا نعمت موجود است یعنی امتداد حیات و فرح ذاتی که آدم بهش دست می دهد با آن نفس کشیدن آن خفقان از او می رود و اگر کسی نفس نکشد سختش می شود و شیخ در یک نفس کشیدن که عمل واحد است شیخ دو نعمت می بیند و اگر آگاه باشیم این هر دو نعمت است آن وقت در هر نعمتی شکری واجب است حالا ببینید که چقدر ما باید شاکر باشیم
اعملوا آل داوود شکرا" وقلیل من عبادی الشکور، اتفاقا" همین جاست می خواهد بگوید این شکری که برای ما لازم است ما توانایی اش را نداریم کمتر کسی هست،قلیل من عبادی الشکور یعنی از حتی بندگان ما قلیلند کلا" که خیلی ها شکر نمی کنند تازه آنهایی که زبان شکر دارند و از عهده شکر برمی آیند بسیار کم هستند این شکر به میزان معرفت انسان بستگی دارد و اولیاء شاکرند و واقعا" دیگران که به آن مقام معرفت نرسیده اند یا شاکر نیستند یا شکرشان کافی نیست


                   
که از دست و زبان که برآید                    که از عهده شکرش به در آید
و ضمنا" می گوید که این دست و زبان معرفتی است و دست عملی می خواهد می خواهد بگوید هم شکر با معرفت و ادراک و زبان است و هم با عمل و حالا  شکر با عمل یعنی چه؟ یعنی به مقتضای دستورات او عمل کردن یعنی دست دهنده داشته باشم و به مقتضای دستورات او عمل کنم و با زبانم شکر کنم یعنی آگاه باشم یعنی شکر هم زبانی است هم دستی است و هم پایی و هر عضوی شکر خودش را دارد
نتیجه سخن  شکر هم باعث ازدیاد نعمتهای مادی و معنوی می شود و هم باعث تعالی معرفت می شود و همین یک نفس که می رود و می آید به اسم محی خداوند معرفت پیدا کرد و کسی که معرفت پیدا کرد دیگر شکر بر او واجب می شود مثل اولیاءالله دیگر در هر نعمتی شکری واجب می شود و دیگر مستحب نیست و اگر شکر نکند واقعا" دیگر ظلم کرده
وهیچ فایده ای خدا نمی برد و همه اش به نفع ماست. عطار می فرماید:


                   
هر که او یابد در این کو خانه ای                هردمش واجب بود شکرانه اش
                          
آنکه او بویی نبرد از این حدیث                  هر بن مویش بود بتخانه ای

خواجه عبدالله انصاری این عارف بزرگ هم دعایی دارد :

الهی به دادهایت ، ندادهایت و گرفته هایت شکر که در دادهایت نعمت در ندادهایت حکمت و در گرفته هایت آزمایش و امتحان است .   کسب معرفت و شناخت یا بصیرت هم در هر فرد  با سواد و بی سوادی می تواند متبلور شود و با نشان های رفتاری و زبانی بروز پیدا کند .

داستان نیایش و  دعای چوپان با معبود خود و برخورد حضرت موسی را شنیده اید

دید موسی یک شبانی را براه                               کو همی‌گفت ای گزیننده اله

تو کجایی تا شوم من چاکرت                               چارقت دوزم کنم شانه سرت

جامه‌ات شویم شپشهاات کشم                             شیر پیشت آورم ای محتشم

دستکت بوسم بمالم پایکت                                    وقت خواب آید بروبم جایکت

ای فدای تو همه بزهای من                                  ای بیادت هیهی و هیهای من

این نمط بیهوده می‌گفت آن شبان                       گفت موسی با کی است این ای فلان

گفت با آنکس که ما را آفرید                              این زمین و چرخ ازو آمد پدید

گفت موسی های بس مدبر شدی                         خود مسلمان ناشده کافر شدی

این چه ژاژست این چه کفرست و فشار               پنبه‌ای اندر دهان خود فشار

گند کفر تو جهان را گنده کرد                                کفر تو دیبای دین را ژنده کرد

گر نبندی زین سخن تو حلق را                             آتشی آید بسوزد خلق را

دوستی بی‌خرد خود دشمنیست                           حق تعالی زین چنین خدمت غنیست

گفت ای موسی دهانم دوختی                                 وز پشیمانی تو جانم سوختی

جامه را بدرید و آهی کرد تفت                                سر نهاد اندر بیابانی و رفت

وحی آمد سوی موسی از خدا                                بنده ی ما را زما کردی جدا ؟!

 تو برای وصل کردن آمدی                                   نی برای فصل کردن آمدی  

هر کسی را سیرتی بنهاده ایم                            هر کسی را اصطلاحی داده ایم

در حق او نور و در حق تو نار                            در حق او ورد و در حق تو خار

  ما برون را ننگریم و قال را                               ما درون را بنگریم و حال را

چون که موسی این عتاب از حق شنید             در بیابان در پی چوپان دوید

عاقبت دریافت او را و بدید                             گفت مژده ده که دستوری رسید

 هیچ آدابی و ترتیبی مجو                            هر چه می خواهد دل تنگت بگو

 یک شبی مجنون نمازش را شکست                        بی وضو در کوچه لیلا نشست

 عشق آن شب مست مستش کرده بود                         فارغ از جام الستش کرده بود

 سجده ای زد بر لب درگاه او                                   پر ز لیلا شد دل پر آه او

 گفت یا رب از چه خوارم کرده ای                           بر صلیب عشق دارم کرده ای

 جام لیلا را به دستم داده ای                                   وندر این بازی شکستم داده ای

 نشتر عشقش به جانم می زنی                                 دردم از لیلاست آنم می زنی

 خسته ام زین عشق، دل خونم مکن                        من که مجنونم تو مجنونم مکن

 مرد این بازیچه دیگر نیستم                                    این تو و لیلای تو … من نیستم

 گفت: ای دیوانه لیلایت منم                                     در رگ پنهان و پیدایت منم

 سال ها با جور لیلا ساختی                                      من کنارت بودم و نشناختی

 عشق لیلا در دلت انداختم                                         صد قمار عشق یک جا باختم

 کردمت آوارهء صحرا نشد                                          گفتم عاقل می شوی اما نشد

 سوختم در حسرت یک یا ربت                                     غیر لیلا بر نیامد از لبت

 روز و شب او را صدا کردی ولی                                  دیدم امشب با منی گفتم بلی

مطمئن بودم به من سر میزنی                                        در حریم خانه ام در میزنی

 حال این لیلا که خوارت کرده بود                                         درس عشقش بیقرارت کرده بود

 مرد راهم باش تا شاهت کنم                                                   صد چو لیلا کشته در راهت کنم.

 

 

گاهی گمان نمی کنی ولی می شود... گاهی نمی شود که نمی شود!

گاهی هزار دوره دعا بی استجابت است...گاهی نگفته قرعه بنام تو می شود!

گاهی گدای گدایی  ،  و بخت یار نیست ...

گاهی تمام شهر گدای تو می شودتمام شهر گدای تو می شود

 

بسیاری می گویند  که ما زیاد دعا می خوانیم و ذکر فراوان می گوییم، اما نتیجه نمی گیریم

 خسته شده ایم و دیگر علاقه ای به ادامه ی دعا خواندن نداریم

 و برخی عزیزان می گویند که انگار خدا با ما قهر کرده است

یا بالعکس می گویند که ما با خدا قهر کرده ایم و مدتی است که حتی نماز هم نمی خوانیم زیرا او جواب ما را نمی دهد

می گویند که ختم های زیادی گرفته ایم و هیچ تغییری و هیچ تحول و بهبودی حاصل نکرده ایم.

 جان کلامشان و هدف شان این است که اگر یک دعایی دارید که 100 در 100 نتیجه می دهد و تضمینی هم باشد به ما معرفی کنید

این ها از جمله کسانی اند که  سراغ دعانویسان زیادی رفتیه اند  و پول های زیادی خرج کرده اند  بهتر نشده است که هیچ بلکه بدتر هم شده است.

 حقیقت امر این است که بسیار زیاد به این مسائل فکر می کردم که چرا عزیزان قهر می کنند و حق دارند بالأخره ده سال یا بیست سال شاید بیشتر خواسته هایی داشته است و حاجت خود را نگرفته است

 پس این قهر و دوری و جدائی بین بنده و خدایش حاصل می شود بهتر است از کلمه ی کدورت استفاده کنم زیرا این عزیزان همه دینداران و دین مداران خوبی هستند و خود را از خداوند جدا نمی دانند.

وقتی ناراحت می شویم، که چیزی خوب عمل نکرده است، وقتی از بی فایده بودن دعا ناراحتیم یعنی از نظرِ ما، خدا خوب عمل نکرده است یا دست کم به نفع ما عمل نکرده است و ابزار خوبی نبوده و این ابزار را کنار می گذارند و می خواهند ابزار دیگری را بیابند.

مثل اینکه این کلید این قفل را باز نمی کند و کلید یک ابزار است.

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب