محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
عاشورا و درس زندگی نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩٢/۱٠/٦

عاشورا و درس  های زندگی

محمدرضا رضایی[1]

مقدمه

توجه به حرکت عاشورا تنها به جنبة قیامی  آن از سوی  ما شیعیان پسندیده نیست. عاشورا همانند اسلام است که اگر به طور جامع و از یک افق فراگیر به آن نگاه نکنیم، ممکن است در یکی از جوانب آن محو شویم و از جوانب دیگر غافل بمانیم. عاشورا یک حرکت نظامی نیست یک قیام نیست، حتی یک انقلاب نیست، همة این واژه‌ها برای مفاد و محتوای عاشورا کوچک اند. نهضت عاشورا برنامه زندگی است و نباید خود را به یک جنبة آن مشغول کرد باید خویش را به آن سپرد و از همة جهات و جوانبش بهره‌مند شد.نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که همة درس‌های عاشورا نمادین است. اگر بتوانیم نمادهای عاشورا را شناسایی کنیم تصدیق خواهیم کرد که عاشورا همانند قرآن برای هدایت انسان کافی است.با این مقدمه یکی از نمادهای نهضت عاشورا را بررسی می کنیم. حرکتی که انسان انجام می‌دهد نیاز به برنامه‌ریزی درسایه اطلاعات داردتا اینکه به سرمنزل مقصود نایل آیدو این مهم محقق نمی شود مگر با برنامه‌ریزی صحیح تا دچار پشیمانی نشویم اگر ما در پایان فعالیت‌های خود گاهی دچار ندامت و پشیمانی می‌شویم و می‌گوییم ای کاش چنین یا چنان نشده بود ناشی از این است که در برنامه‌ریزی یا انتخاب میزان اشتباه کرده‌‌ایم.مطالعه تاریخ عاشورا مبین این نکته است که حضرت امام حسین (ع ) درجریان این حرکت بزرگ همه  ی جوانب وسازگار لازم برای برنامه ریزی درست  و دقیق درجهت  نیل به هدف بکار بسته ،ودرانتخاب میزان نیز کمالی بس والا را انتخاب کرده است .هرقسمت از فرایند حرکت عاشورا را نگاه می کنیم این مهم کاملا برجسته و آشکار است ، و اینجا تنها به یک قسمت بسنده می کنیم  که ،آب دریا رااگر نتوان چشید  بهررفع تشنگی باید چشید.- کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی سازمان نهضت سوادآموزی  1


عکس العمل حضرت امام حسین (ع) به نامه های کوفیان و ماموریت مسلم بن عقیل ده روز از ماه رمضان و یک ماه و هفت روز از توقف امام حسین (ع) درمکه گذشته بود که نخستین نامه ی دعوت شیعیان ازکوفه رسید، و پس از آن نامه های پی درپی به مکه فرستاده شد تااینکه به فاصله چند روزی نامه های فراوانی از مردم کوفه به دست آن حضرت رسید .امام پیش از دریافت نامه های دعوت درباره ی رفتن به کوفه تصمیمی نگرفته بود ، ولی اکنون که درخواست های موکد و مکرراز مردم عراق درمورد تشکیل حکومت رسیده لازم است اوضاع سیاسی و نیروهای کوفه را به طور دقیق ارزیابی نماید تا درصورت مساعد بودن موقعیت ، اقدام به تشکیل حکومت فرماید . از این رو به طور محرمانه نماینده ای می فرستد تا وضع کوفه را بررسی کند و به نماینده خود دستورمی دهد که اگراوضاع کوفه مساعد است به من گزارش بده و اگر مساعد نیست بلافاصله مراجعت کن . مسلم ابن عقیل (ع) درپانزدهم ماه رمضان ازمکه خارج شده و درپنجم شوال واردکوفه می شود. امام حسین (ع) جواب نامه های اشخاص رایک به یک ننوشت بلکه یک نامه عمومی برای برای عموم شیعیان خود نوشت ، تا این نامه جواب برای همه باشد همچنین درنامه نام شخص معینی برده نشود ، که مبادا نامه به دست عمال حکومت بیفتد و باعث زحمت آن شخص شود و یا آن کسی که نامه باسم او است بردیگران افتخارکند و فزونی جوید .امام دراین نامه به مردمی که آن حضرت را دعوت کرده بودند نوشت : " مسلم بن عقیل پسرعم و مورد اطمینان من است ، اورابه نمایندگی خود به کوفه فرستادم ، اگرمسلم به من بنویسد که خردمندان شما همه براین عقیده هستند ، من برای زعامت شما به کوفه بیایم آنگاه به کوفه خواهم آمد " امام حسین (ع) این عمل خردمندانه را انجام می دهد که مبادا نامه هایی که مردم کوفه نوشته اند از روی احساسات و غلبه افکار افراطی باشد، که اگرچنین باشد پذیرفتن دعوت آنان کارعاقلانه نخواهد بود ، ولی اگرعموم خردمندان و اکثریت مردم خواهان زعامت امام باشند ، دراین صورت چون قدرت جدیدی برای تشکیل حکومت بوجود آمده است ، تکلیف جدیدی برای آن حضرت به وجود خواهد امد . زیرا همان طوری که اگرقدرت نباشد تکلیف ساقط ، اگر قدرت باشد تکلیف است . امام حسین (ع ) برنامه مسلم بن عقیل را براساس سه مطلب تنظیم می کند : 1 – تقوا ، نماینده امام نباید دراین ماموریت یک قدم از مرز تقوا و فضیلت منحرف شود ، زیرا او نماینده شخصی است که خود مظهر تقوا و فضیلت است . 2 – کتمان برنامه ، حضرت مسلم باید ماموریت خود را کاملا محرمانه انجام دهد که مبادا بین او و قوای دولتی درگیری صورت پذیرد و مانع انجام وظیفه او شود. 3 – لطف و ملایمت ، نماینده امام باید بامردم بالطف و ملایمت رفتار کند و نگوید : من نماینده امام حسین (ع) هستم و باید برمردم ریاست کنم و جلال وجبروت خود را به رخ مردم بکشم . بدین گونه می بینیم امام ماموریت حضرت مسلم رابراساس سه مطلب انسانی و عقل پسند تنظیم فرموده است : " امره بالتقوا و کتمان امره و اللطف " بنابراین ماموریت حضرت مسلم یک ماموریت اکتشافی محرمانه برای ارزیابی اوضاع سیاسی و نیروی نظامی امام ودرصورت امکان زمینه سازی برای حکومت اسلامی است . نماینده امام ماموریت سنگینی دارد زیراباید این کارها را با تیز بینی و دقت کامل انجام دهد : 1 – یک خانه که مورد اطمینان باشد انتخاب کند و درآن خانه انجام ماموریت خودرا بطورمحرمانه شروع نماید . 2 – یک شبکه ارتباطی از افراد با ایمان و مورد اعتماد خود ایجادکند که به وسیله این شبکه با مردم دیگر درارتباط باشد و بدین وسیله از اوضاع داخلی کوفه اطلاع دقیق حاصل کند . 3 – با تیز هوشی مخصوصی مطالعه خود را در اوضاع و احوال و افکار مردم شروع کند . 4 – اسامی اشخاص را به خاطر بسپارد و افراد مختلف را بشناسد و به روحیات آنان پی ببرد . 5 – از میزان قدرت حاکم کوفه و شخصیت اجتماعی و اسلوب کار و سختگیری یا ملایمت او به طور دقیق مطلع شود. 6 – با مشورت بزرگان کوفه مبالغی برای تهیه اسلحه و تجهیزاتی دیگربه طورآزاد و با اختیارمردم به عنوان احتیاط درنظربگیرد . بدیهی است از این پول ، حضرت مسلم یک دینار برای مخارج شخصی خودش اختصاص نمی دهد و هزینه زندگی خود را برکسی تحمیل نمی کند . مسلم بن عقیل با همه ی مشکلاتی که درکارش بود ماموریت سنگین خود را با رعایت تقوا و ملایمت بخوبی انجام داد ، او پس از آنکه در مدت قریب به چهل روز اقامت خود درکوفه اطمینان حاصل کرد که کوفه از هرجهت استعداد پذیرش امام حسین (ع)رادارد ، نتیجه مطالعات خود را ضمن نامه ای محرمانه بدین گونه به امام گزارش داد : "نیروی داوطلب برای تشکیل حکومت به حد کافی و جود دارد . و شهرکوفه از هر جهت آماده پذیرش شما است ، بنابراین زودترعازم کوفه شوید و دیگر در مکه توقف نفرمائید " منابع : تاریخ طبرى نفس المهموم شیخ عباس قمى (رحمت الله علیه) ارشاد شیخ مفید (رحمت الله علیه) قیام امام حسین (ع) سید جعفر شهیدی

  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب