محمد رضارضائی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد رضارضائی
آرشیو وبلاگ
      تربیت حرکتی بی پایان ()
آموزش برتر- یادگیری بهتر نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۸/٢٦

آموزش برتر – یادگیری بهتر

 

مقدمه

در فضای آموزشی قرن 21 مقوله های سرعت، دقت، مهارت و اطلاعات و فناوری های نوین مطرح است. در این فضا، کلاس درس، تحت عنوان سلف سرویس عمومی و مدرسه، تحت عنوان جمهوری دانش نام می گیرد که از استانداردهایی خاص پیروی می کنند که باید در به کارگیری آنها دقت های لازم اجرائی ویژه لحاظ گردد. لذا وجود خصوصیات و شرایط لازم در فرایند یاددهی- یادگیری در کلاس درس که مطابق نیازها و ویژگی های فراگیران می باشد، طبق استاندارد سازی یعنی تعیین آنچه که باید انجام شود و اجرای آن، باید به بهترین وجه ترسیم شود. در این فضای آموزشی عقیده بر این است که به منظور تدوین استانداردها بالاخص در یک کلاس و فضای آموزشی باید برنامه و نیازهای فراگیران لحاظ گردد. محیط آموزشی لازم است با تکنیک های جدید آموزشی آراسته گردد، زیرا عقیده بر این است که انطباق های خلاق پویا به طور مؤثری در فضای کیفی آموزشی تأثیر دارد. انطباق های خلاق می توانند برنامه های درسی را به یکدیگر مرتبط کنند و مفاهیم عینی- ذهنی را عینی تر سازند و برخی درس ها و محتواها در فضای مناسب که بر اساس استانداردها غنی شده اند بر یادگیری تأثیر به سزایی دارد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
روش و مراحل تحلیل محتوا نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۸/٢۱

روش تحقیق تحلیل محتوا‏
روش تحقیق

‏- روش تحقیق تحلیل محتوا‏ ‏:‏
‏ الف- کلیات:تحلیل محتوا یکی از مهمترین و پرکارترین روش‌های تحقیق است و به درستی ‏می‌توان گفت اکثر محققان به صورتی با این روش سرکار داشته و خواهند داشت(تعدادی بطور ‏مستقیم و تعداد دیگر بطور غیرمستقیم با این روش سرکار دارند.)‏
به عنوان مثال برای رده‌بندی پاسخ‌های یک سئوال باز در پرسشنامه نیاز به تحلیل محتوی می‌باشد، ‏همانطور که در تحلیل سخنرانیهای رئیس جمهوری یا یک سیاستمدار نیز از این روش استفاده ‏می‌شود. این روش بر دیگر روش‌ها برتری دارد زیرا نیازی به جمع‌آوری اطلاعات نیست، چون کلیه ‏اطلاعات موجود است فقط نیاز به تحلیل دارند. ‏
‏ ب- تعریف روش تحلیل محتوی: به عقیده « برسون» تحلیل محتوی نوعی تکنیک پژوهش است ‏که برای توصیف عینی، منظم و تا آنجا که ممکن است کمّی محتوی ارتباطات با هدف نهائی تفسیر ‏داده‌ها به کار می‌رود، تعریف مشابه نیز از طرف معتمدنژاد ارائه شده‌است:« تجزیه و تحلیل محتوی، ‏تکنیک تحقیقی است که برای تشریح عینی، منظم و مقداری محتوی آشکار ارتباطات بکار ‏می‌رود»‏
‏ تحلیل محتوی به هر نوع فنی اطلاق می‌شود که در راه استنتاج منظم و عینی ویژگیهای خاص ‏یک متن بکار می‌آید. تحلیل محتوی مقوله‌بندی همه اجزای یک متن در جعبه‌های مختلف است، ‏بدین ترتیب مقدار اجزاء عناصری که در هر جعبه مرتب شده‌اند متن را مشخص می‌کنند.‏ منظور از ‏جعبه‌ها در این تعریف، مقوله‌هاست که از آغاز کار صورتی عملیاتی می‌یابند، یعنی بدقت و وضوح ‏کامل تعریف می‌شوند و می‌توانند متنی چندهزار صفحه‌ای را در یک جدول ارائه دهند، به طوری ‏که خواننده با پیام‌های اساسی اثر آشنا شود.تحلیل محتوی به عنوان یک روش عبارت است از ‏شناخت و برجسته ساختن محورها یا خطوط اصلی یک متن یا متون مکتوب، یک یا مجموعه‌ای از ‏سخنرانیها، سلسله‌ای از تصاویر، نوارها، وصیت‌نامه‌ها، نامه‌های خصوصی، سئوالهای باز یک ‏پرسشنامه، کتاب‌های درسی، روزنامه‌ها و ..... در واقع تحلیل محتوی روشی توصیفی یا تشریحی ‏است که در نهایت تحلیلی وصفی را بدست می‌دهد.تحلیل محتوی به عنوان یک ابزار، امکان تحلیل ‏علّی، شناخت، معرفت،‌جامعه‌نگاری، جامعه‌شناسی وصفی و .... فراهم می‌سازد. یعنی نه تنها به ارائه ‏تصویر واقعیت در سطح بپردازد، بلکه در اعماق فرو رود و علل یا عواملی را مشخص سازد، که در ‏زمینه اجتماعی شبکه سطحی واقعیت را فراهم می‌آورد یا در حد هم تغییری عمل کند. چنانچه ‏تحلیل محتوی در راه شناخت محتوی پیام بکار آید، در این سطح علل یا عواملی که موجب بیان ‏نظری خاص شده‌اند، مطرح می‌شود.مثال: محققی می‌کوشد چرائی ارائه پیام یا نظر یا عقیده‌ای ‏خاص را که محور اصلی اثر است بدست آورد. از این رو بدنبال، مشخصات نویسنده، با برهه‌ای خاص ‏از زندگی او (که در آن این اثر تهیه و ارائه شده‌است) و محیط خاص پیرامون او می‌رود و می‌کوشد ‏تا به تبیین داده‌های موجود (پیام خاص) بپردازد.در جهتی دیگر و چنانچه تحلیل محتوی به عنوان ‏روشی برای شناخت سبک بکار آید، محقق می‌کوشد نه محتوی، بلکه سبک ارائه آنرا استخراج و ‏تحلیل نماید. از این رو در اجرای این هدف، نه تنها به تشریح سبک‌های بکار رفته از جانب مولف در ‏یک اثر خاص می‌پردازد(سطح وصفی) بلکه در جستجوی علل و عواملی می‌رود که موجبات اتخاذ ‏این سبک را فراهم ساخته‌اند.‏


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
روش و مراحل تحلیل محتوا نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۸/٢۱

روش تحقیق تحلیل محتوا‏
روش تحقیق

‏- روش تحقیق تحلیل محتوا‏ ‏:‏
‏ الف- کلیات:تحلیل محتوا یکی از مهمترین و پرکارترین روش‌های تحقیق است و به درستی ‏می‌توان گفت اکثر محققان به صورتی با این روش سرکار داشته و خواهند داشت(تعدادی بطور ‏مستقیم و تعداد دیگر بطور غیرمستقیم با این روش سرکار دارند.)‏
به عنوان مثال برای رده‌بندی پاسخ‌های یک سئوال باز در پرسشنامه نیاز به تحلیل محتوی می‌باشد، ‏همانطور که در تحلیل سخنرانیهای رئیس جمهوری یا یک سیاستمدار نیز از این روش استفاده ‏می‌شود. این روش بر دیگر روش‌ها برتری دارد زیرا نیازی به جمع‌آوری اطلاعات نیست، چون کلیه ‏اطلاعات موجود است فقط نیاز به تحلیل دارند. ‏
‏ ب- تعریف روش تحلیل محتوی: به عقیده « برسون» تحلیل محتوی نوعی تکنیک پژوهش است ‏که برای توصیف عینی، منظم و تا آنجا که ممکن است کمّی محتوی ارتباطات با هدف نهائی تفسیر ‏داده‌ها به کار می‌رود، تعریف مشابه نیز از طرف معتمدنژاد ارائه شده‌است:« تجزیه و تحلیل محتوی، ‏تکنیک تحقیقی است که برای تشریح عینی، منظم و مقداری محتوی آشکار ارتباطات بکار ‏می‌رود»‏
‏ تحلیل محتوی به هر نوع فنی اطلاق می‌شود که در راه استنتاج منظم و عینی ویژگیهای خاص ‏یک متن بکار می‌آید. تحلیل محتوی مقوله‌بندی همه اجزای یک متن در جعبه‌های مختلف است، ‏بدین ترتیب مقدار اجزاء عناصری که در هر جعبه مرتب شده‌اند متن را مشخص می‌کنند.‏ منظور از ‏جعبه‌ها در این تعریف، مقوله‌هاست که از آغاز کار صورتی عملیاتی می‌یابند، یعنی بدقت و وضوح ‏کامل تعریف می‌شوند و می‌توانند متنی چندهزار صفحه‌ای را در یک جدول ارائه دهند، به طوری ‏که خواننده با پیام‌های اساسی اثر آشنا شود.تحلیل محتوی به عنوان یک روش عبارت است از ‏شناخت و برجسته ساختن محورها یا خطوط اصلی یک متن یا متون مکتوب، یک یا مجموعه‌ای از ‏سخنرانیها، سلسله‌ای از تصاویر، نوارها، وصیت‌نامه‌ها، نامه‌های خصوصی، سئوالهای باز یک ‏پرسشنامه، کتاب‌های درسی، روزنامه‌ها و ..... در واقع تحلیل محتوی روشی توصیفی یا تشریحی ‏است که در نهایت تحلیلی وصفی را بدست می‌دهد.تحلیل محتوی به عنوان یک ابزار، امکان تحلیل ‏علّی، شناخت، معرفت،‌جامعه‌نگاری، جامعه‌شناسی وصفی و .... فراهم می‌سازد. یعنی نه تنها به ارائه ‏تصویر واقعیت در سطح بپردازد، بلکه در اعماق فرو رود و علل یا عواملی را مشخص سازد، که در ‏زمینه اجتماعی شبکه سطحی واقعیت را فراهم می‌آورد یا در حد هم تغییری عمل کند. چنانچه ‏تحلیل محتوی در راه شناخت محتوی پیام بکار آید، در این سطح علل یا عواملی که موجب بیان ‏نظری خاص شده‌اند، مطرح می‌شود.مثال: محققی می‌کوشد چرائی ارائه پیام یا نظر یا عقیده‌ای ‏خاص را که محور اصلی اثر است بدست آورد. از این رو بدنبال، مشخصات نویسنده، با برهه‌ای خاص ‏از زندگی او (که در آن این اثر تهیه و ارائه شده‌است) و محیط خاص پیرامون او می‌رود و می‌کوشد ‏تا به تبیین داده‌های موجود (پیام خاص) بپردازد.در جهتی دیگر و چنانچه تحلیل محتوی به عنوان ‏روشی برای شناخت سبک بکار آید، محقق می‌کوشد نه محتوی، بلکه سبک ارائه آنرا استخراج و ‏تحلیل نماید. از این رو در اجرای این هدف، نه تنها به تشریح سبک‌های بکار رفته از جانب مولف در ‏یک اثر خاص می‌پردازد(سطح وصفی) بلکه در جستجوی علل و عواملی می‌رود که موجبات اتخاذ ‏این سبک را فراهم ساخته‌اند.‏


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شخصیت معلم و نقش آن دریادگیری نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۸/۱٤

مقدمه

اساسی‌ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدف‌های آموزشی ، معلم است. اوست که می‌تواند حتی نقص کتاب‌های درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران کند یا برعکس ، بهترین موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب به محیطی غیر فعال و غیر جذاب تبدیل کند. در فرایند تدریس ، تنها تجارب و دیدگاه‌های علمی معلم نیست که موثر واقع می‌شود، بلکه کل شخصیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگرد تاثیر می‌گذارد

دیدگاه معلم و فلسفه‌ای که به آن اعتقاد دارد، در چگونگی کار او تاثیر شدیدی می‌گذارد، بطوری که او را از حالت شخصیتی که فقط در تدریس مهارت دارد خارج می‌کند و به صورت انسان اندیشمندی در می‌آورد که مسئولیت تربیت انسان‌ها را بر عهده دارد. بر شمردن ویژگی‌های معلم کار چندان آسانی نیست. زیرا جوامع مختلف با فلسفه‌ها و نگرش‌های مختلف ، انتظارات متفاوتی از معلم دارند. ولی می‌توان کم و بیش به مشترکاتی که معلمان در همه جا لازم است داشته باشند، اشاره کرد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تاثیرشخصیت ورفتار معلم بر فرایندتدریس نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۸/۱٤
 
معلم هر اندازه داراى رفتار انسانى مطلوبى باشد، ولى از نظر علمى ضعیف و ناتوان تلقى شود، مورد قبول شاگردان واقع نخواهد شد. شخصیت متعادل همراه با تسلط علمى معلم، او را از نظر شاگردان با ارزش و اعتبار مى‌سازد. معلمى از نظر علمى قوى است که به روش‌هاى ارائه محتوا و چگونگى برقرارى ارتباط، آگاه و بر آنها مسلط باشد. معلم باید از نظریه‌هاى جدید ارتباطی، از دانش‌هاى جدید روانشناسى و علوم رفتاری، بویژه روانشناسى تدریس و یادگیری، آگاهى کافى داشته باشد.آگاهى از علوم اجتماعی، بویژه روانشناسى اجتماعى نیز او را یارى خواهد کرد تا فرهنگ و ویژگى‌هاى خاص طبقات اجتماعى شاگردان را تا حدودى بشناسد و با شناخت خصوصیات فردى و اجتماعى آنان، به برنامه‌ریزى فعالیت‌هاى آموزشى بپردازد.
 
روش تدریس باید متناسب با اصول آموزش و پرورش و خصوصیات شاگردان انتخاب شود؛ زیرا وظیفهٔ اساسى معلم فقط درس دادن و پس گرفتن درس نیست، بلکه مهم‌ترین وظیفهٔ او همکارى و راهنمایى یکایک شاگردان براى رسیدن به هدف‌هاى مطلوب تعلیم و تربیت است.
 
تسلط بر محتوا و موضوع درس، از مهمترین ویژگى‌هاى معلم است. با وجود اینکه دامنهٔ علوم حتى در یک رشتهٔ خاص، بسیار وسیع و گسترده شده است و کمتر کسى مى‌تواند به همهٔ آنها دست یابد، لازم است که معلم حداقل بر مطالبى که تدریس مى‌کند مسلط باشد. او براى تحقق چنین منظورى باید مطالعه مستمر و دائم داشته باشد. اگر معلمى در مسائل علمى ضعیف باشد و نتواند به پرسش‌هاى شاگردان پاسخ دهد، مسلماً در کار خود شکست خواهد خورد. معلم باید همیشه بر آگاهى‌هاى خود بیفزاید. او باید در زمینهٔ کار خود با یافته‌هاى جدید در ارتباط دائم باشد. اگر معلمى از این امر غافل شود، در امر تدریس ناچار از تکرار مکررات خواهد بود. مطالعهٔ دائم براى معلم بیش از هرکس دیگرى لازم و ضرورى است.
 
نقش دیگر معلم ایجاد رابطه و پیوند بین جامعه و مدرسه است. شاید چنین تصور شود که وظیفهٔ معلم فقط انتقال دانش و اطلاعات است و او کارى به جامعه ندارد، در حالى که واقعیت درست بر خلاف این است؛ زیرا شاگردان مى‌آموزند تا بهتر زندگى کنند. اگر آموزش رسمى با زندگى اجتماعى و حقیقى آنان ارتباط نداشته باشد، چندان اهمیت و اعتبارى نخواهد داشت. بیشتر اوقاتِ شاگردان در خارج از محیط مدرسه مى‌گذرد، پس معلم باید در زندگى اجتماعى نیز راهنماى شاگردان باشد. راهنمایى معلمان سبب مى‌شود که زندگى واقعى در نظر شاگردان معنى پیدا کند.
 
آموزش و پرورش هر جامعه با توجه به تاریخ و فرهنگ آن جامعه شکل خاصى به خود مى‌گیرد. معلم آگاه و مسلط باید با تأکید بر آن فرهنگ خاص و با توجه به شرایط تاریخى جامعه، کوشش کند تا شاگردان را به ارزش‌هاى والاى جامعهٔ پیشرفته و انسانى آشنا کند. از آنجا که جامعهٔ پیچیده و پویا به انسان‌هاى اندیشمند و باریک‌بین نیاز دارد، معلم باید سعى کند ذهن شاگردان را از حالت رکود و ثبات بیرون آورد و آنان را با آرمان‌هاى ارزشمند انسانى آشنا سازد. معلم آگاه به مدد دانش و اطلاعاتى که کسب مى‌کند، تلاش مى‌کند تا در تحرک و پویایى جامعه خود به سوى پیشرفت، سهمى مؤثر داشته باشد.
 
معلم علاوه بر داشتن محتواى غنى علمی، باید از فنون و مهارت‌هاى آموزشى آگاه باشد. او باید هدف‌هاى آموزش و پرورش را بشناسد و با این شناخت، به فعالیت‌هاى آموزشى خود جهت دهد. او باید قادر به تحلیل فرایند آموزشى باشد و با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، روش تدریس خود را انتخاب کند. او باید از الگوهاى آموزشى‌اى که مربیان تربیتى با تحقیق به آنها دست یافته‌اند، آگاهى داشته باشد و مزایا و معایب هر کدام را بشناسد و با روش‌هاى صحیح تدریس و فنون کلاس‌داری، کاملاً آشنا باشد تا بتواند شرایط مطلوب یادگیرى را فراهم کند. معلمى که بر محتوا مسلط است ولى با روش‌هاى تدریس ناآشنا است، ممکن است قادر به فراهم‌کردن موقعیت مناسب یادگیرى نشود. معلم، باید علاوه بر داشتن محتواى غنى علمى و آشنایى با روش‌هاى تدریس، با برنامه‌ریزى و طراحى آموزشى آشنا باشد. او باید قبل از شروع تدریس، قادر باشد هدف‌هاى تدریس خود را بطور صریح و روشن معین کند تا بتواند تدرس هدف‌دارى داشته باشد.
  نظرات ()
یک شبی مجنون نمازش راشکست نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۸/۱۱

یک شبی مجنون نمازش را شکست
بی وضودرکوچه لیلی نشست

عشق آن شب مست مستش کرده بود
فارغ از جام الستش کرده بود

سجده ای زد بر لب درگاه او
پر ز لیلا شد دل پر آه او

گفت یا رب از چه خوارم کرده ای؟
بر صلیب عشق دارم کرده ای

جام لیلا را به دستم داده ای
وندر این بازی شکستم داده ای

نشتر عشقش به جانم میزنی
دردم از لیلاست آنم میزنی

خسته ام زین عشق دلخونم مکن
من که مجنونم تو مجنونم نکن

مرد این بازیچه دیگر نیستم
این تو / این لیلای تو ..... من نیستم

گفت ای دیوانه لیلایت منم.
در رگ پنهان و پیدایت منم

سالها با جور لیلا ساختی
من کنارت بودم و نشناختی

عشق لیلا در دلت انداختم.
صدقمار عشق یکجا باختم

کردمت آواره صحرا نشد
گفتم عاقل میشوی اما نشد

سوختم در حسرت یک یا ربت
غیر لیلا بر نیامد از لبت

روز و شب او را صدا کردی ولی..
دیدم امشب با منی گفتم بلی..

مطمئن بودم به من سر میزنی
در حریم خانه ام در میزنی

حال این لیلا که خارت کرده بود
درس عشقش بی قرارت کرده بود

مرد راهش باش تا شاهت کنم.
صد چو لیلا کشته در راهت کنم

عبدالهی

  نظرات ()
تدوین بخش چارچوب نظری طرح تحقیق نویسنده: محمد رضارضائی - ۱۳٩۱/۸/٥

تدوین چارچوب نظری

پژوهش
 

یکی دیگر از قسمتهای مهم برخی پروپوزالها یا طرحهای تفصیلی چارچوب نظری است. در این قسمت می خواهم به چند سوال مهم در باره چارچوب نظری پاسخ بدهم:

1- چارچوب نظری چیست؟ چارچوب نظری به مجموعه ای از گزاره ها اطلاق می شود که به لحاظ نظری قادر به تبیین یا طبقه بندی متغیر وابسته یا اصلی تحقیق هستند. این گزاره ها ممکن است از یک نظریه خاص گرفته شده باشند یا تلفیقی از نظریات مختلف باشند که همگرایی آنها به لحاظ نظری توسط محقق ثابت شده باشد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر بعد چهارم در قرآن فرضیه و سوال راه حل های ریشه کنی بیسوادی در کشور کسی که سخننانش ....... طرح بحث وگفتگوی دعا در حلقه صالحین چگونه مهارت های لازم برای صحبت در جمع را کسب کنیم؟ تکنیک های سخنرانی در جمع 13کار سختی که باید برای موفقیت انجام دهید سوادآموزی و چالش های پیش رو سودای سواد
کلمات کلیدی وبلاگ 19 کارسخت برای موفقیت (۱) آداب سخنرانی (۱) آرمانشهر اسکینر (۱) آسمان هفتگامه (۱) آلومتری (۱) آموزش برتر (۱) آموزش زبان انگلیسی سوم راهنمایی (۱) آموزش مجازی یا الکترونیکی (۱) اراده برتغییرخویش (۱) ارجاع نویسی apa (۱) ازتفکرفازی تاتفکرباینری (۱) اصول حاکم برزبان آموزی (۱) اضطراب مطالعه (۱) انتخاب محتوا و سازمان دهی آن در فرایند برنامه ریزی (۱) انتخاب و سازماندهی محتوا (۱) انواع روشهای تحلیل محتوا کتاب های درسی (۱) اهداف آموزش و پرورش تطبیقی (۱) ای تشنه لب حسین من (۱) بازده های یادگیری گانیه (۱) بحث گروهی دعا (۱) بحث و گفتگوی دعا در حلقه های صالحین (۱) بررسی میزان انطباق محتوای کتب دوره سوادآموزی (۱) برنامه درسی (٢) برنامه درسی بزرگسالان (۱) برنامه ریزی درسی دوره دبستان (۱) بعد چهارم (۱) بعد چهارم در قرآن (۱) پست مدرنیسم (۱) تاریخچه آموزش الکترونیکی درایران (۱) تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک های خوانایی سنجی (۱) تحلیل محتوا با تاکید برتعین ضریب درگیری متون (۱) تفکرانتقادی (۱) تفکرباینری (۱) تفکرخلاق (۱) تفکرفازی (۱) توانایی خواندن برای درک معنی (۱) توانایی مطالعه (۱) توانایی کلمات (۱) تکنیک های سخنرانی در جمع (۱) چارچوب نظری پروپوزال (۱) چارچوب نظری طرح تحقیق (۱) چگونه تمرکز حواس داشته باشیم (۱) چگونه محتوای درسی را انتخاب و سازمان دهی کنیم (۱) چکیده کتاب والدن 2 (۱) چی آمد چی رفت (۱) داستان مداد (۱) در دنیای درحال تغییر چه باید کرد (۱) دوره ابتدایی (۱) دیدگاه متخصصین به برنامه درسی (۱) رابرت گانیه و نظریه یادگیری (۱) راست و دروغ (۱) راه حل ریشه کنی (۱) راهبرد های یادگیری (۱) راهبرد های یادگیری (فصل چهار ) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل دو) (۱) راهبرد های یادگیری (فصل سه ) (۱) راهنمای نگارش پروپوزال (۱) رسانه های آموزشی (۱) روش پایان نامه نویسی (۱) روش تحلیل محتوای هیلدا تابا (۱) روش تدریس قرآن دردوره ابتدایی (۱) ریشه کنی بیسوادی (۱) سازمان دهی مطالعه (۱) سطوح یادگیری گانیه (۱) سلسله مراتب گانیه (۱) سه بعدی (۱) سوادآموزی و چالش های پیش رو (۱) سوادبهترزیستن (۱) سوال اساسی (۱) سودای سواد (۱) شخصیت معلم و تدریس (۱) شخصیت معلم و یادگیری (۱) شرطی سازی کنشگر اسکینر (۱) عاشورا و درس زندگی (۱) فرضیه و سوال (۱) فرق فرضیه وسوال (۱) فصل 1 بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل دوم بهبود مهارت های یادگیری (۱) فصل سوم الی یازدهم بهبود مهارت های یادگیری (۱) قانون سطح (۱) قوائد دروس 2 و 3 عربی سوم راهنمایی (۱) قوائد دروس 4 و5 عربی سوم راهنمایی (۱) قواعد درس عربی کلاس سوم راهنمایی (۱) قواعد دروس عربی اول دبیرستان (۱) قواعد عربی درس ا (۱) قواعددروس عربی دروس 6و 7 و 8 سوم راهنمایی (۱) گام های یادگیری گانیه (۱) گوش به دعای مادر (۱) متاتئوری ایزنر: (۱) مدل های برنامه درسی (۱) مراحل یادگیری (۱) معلمان درعصر حاضر (۱) مغز (۱) مفهوم نظریه و رابطه نظریه و عمل (۱) منطق و احتمال (۱) مهارت سخن گفتن (۱) مهارت های صحبت (۱) موج تافلر (۱) میزان انطباق کتب سوادآموزی با اهداف مصوب (۱) نحوه ی نگارش مقاله علمی (۱) نظریه آشوب (۱) نقش سوال های اساسی دریادگیری (٢) نقش شخصیت معلم دریادگیری (۱) نگرش سیستمی (۱) نمونه گیری خوشه ای (۱) نوشتن مقاله به روشapa (۱) نیازهای دنیای درحال تغییر (۱) هدف های یادگیری گانیه (۱) هدف کلی برنامه درسی دوره ی ابتدایی کتاب فارسی (۱) ویژگی های سیستم ها (۱) کاربرد نگرش سیستمی دربرنامه درسی (۱) کسی که سخنانش (۱) یادگیری (۱) یادگیری بهتر (۱) یادگیری ترکیبی (۱) یادگیری گانیه و کاربردآن (۱) یادگیری مبتنی برمغز (۱) یادم باشد که یادم نباشد (۱) یک شبی مجنون نمازش را شکست (۱)
دوستان من قضوی روستای فرسش سایت تخصصی آمار روستای فهره آموختن حرکتی بی پایان بوی بهاران ქართლოს بوئین میاندشت افوس قدیم افوس زیبا مطالعات برنامه درسی (دکترآقازاده) مدرسه راهنمایی هدایت منطقه7 برنامه پنج ساله سوادآموزی عشق عقل ادب پاکدشت دنیای آموزش وآموزش بزرگسالان روستای تاریخی بندامیر هیئت عشاق الحسین جوانان بوئین میاندشت مشق عشق دبیرستان هوشمند دخترانه دکتر حسابی 1 گهرنیوزالیگودرز سوادآموزی پرتال زیگور طراح قالب